top of page
  • Writer's pictureAnna Jenemark

Den här veckan firar vi ett år sedan vi landade i Brasilien! Innan vi åkte ut som missionärer fick vi ofta höra att det inte kommer bli som vi tänkt. Men inte trodde vi att det skulle bli som det blev! Trots pandemi, restriktioner, homeschooling och försenad språkinlärning så känner vi en tacksamhet att vi fått möjligheten att vara och arbeta här. Tack alla ni som står med oss i bön, tankar och engagemang! Ni betyder så mycket för oss. Era hälsningar, böner och ord gör stor skillnad för oss.

En stor källa till glädje och tacksamhet det här året är att vi haft möjligheten och förmånen att fokusera på projektet mot korruption (Fé Cidadã), som vi skrivit om i ett tidigare inlägg här på bloggen. Tillsammans med FEPAS och EFK har vi arbetat med att sammanställa ansökan, att tillsammans med vår systerkyrkas styrelse arbeta fram en antikorruptionspolicy och att planera utförandet tillsammans med ledningsteamet för projektet. Under de tre kommande åren kommer projektet utföras i sju städer i nordöstra Brasilien. Tanken var att vi skulle börja nu i januari, men med tanke på reserestriktioner kommer starten att flyttas fram några månader. Det första steget (förutom att skriva en antikorruptionspolicy) är att utbilda ledare i de sju städerna, som sedan i sin tur ska utbilda grupper av frivilliga, i hur de kan bekämpa korruption i sina städer. Detta är ett stort projekt som Anna kommer att lägga mycket tid på de kommande åren.


Staffan har under det här året börjat lära känna vår systerkyrkas organisation för att se var han kan vara till bäst hjälp. När det gäller kommunikation och ledarskap har Staffan mycket erfarenhet och kunskap och vi ser att det också finns stora behov inom organisationen. Under hösten fick Staffan undervisa på CIBIs missionsvecka, om kommunikation och marketing, vilket var mycket uppskattat. Det finns också flera tillfällen under våren där pastorer och ledare inom samfundet kommer att mötas för att få träning, där Staffan ska vara en del i planeringen och utförandet. Vi hoppas och ber att dessa träffar kommer att vara möjliga att genomföra, men är också inställda på att det kanske blir online istället för fysiska träffar. Staffan har också fått ge input och coacha FEPAS när det gäller deras insamlingsarbete, samtidigt som han också bygger en ny hemsida åt dem, då de är i stort behov av att uppdatera den nuvarande.

Vi är glada och tacksamma för det här året och att vi kunnat vara med och bidra, hjälpa och underlätta för vår systerkyrka. En av våra drömmar innan vi åkte ut var att se fler kyrkor engagera sig socialt och under pandemin har vi kunnat se detta hända. Många församlingar har tagit ett socialt ansvar för de som behövt stöd under denna kris, och det är fantastiskt att se detta ske trots stora egna behov i de lokala församlingarna!


Med en känsla av tacksamhet blickar vi nu framåt mot 2021! Anna kommer främst att fokusera på antikorruptionsprojektet och Staffan på fortsatt stöd till CIBI i frågor som rör kommunikation, mission och ledarskap. Trots att vi inte kan veta och inte planera för hur det kommer att bli vet vi att Gud som har kontroll är med oss och kan verka i och genom oss. Vi håller fast vid de tydliga tilltal som Gud gett oss både innan utresan och under förra året, samtidigt som vi ber att Han ska öppna sina dörrar för det som Han vill göra i och genom oss under 2021. Be gärna med oss för detta.

Lite om familjen

Det första året som missionärer brukar handla om att anpassa sig till språk, kultur och såklart arbetet. Vi brukar säga att i och med pandemin så har vi fått en mycket mjukare inskolning än vad vi annars hade fått. Barnen har fått gå i skola, fast med oss som föräldrar ständigt vid deras sida. Något som de tyckt varit skönt men nu ser fram emot att slippa. På ett sätt har vi fått en del av vår språkträning genom att lyssna på videolektioner för årskurs 1, 4 och 6, tillsammans med våra barn. Ibland ganska komplicerad portugisisk grammatik. Och vi har lärt oss ord vi inte hade lärt oss annars.


I början av pandemin och karantänen pratades det mycket om att bibehålla en daglig rutin, och då bestämde vi oss för att börja en ny rutin att springa och gå på regelbundna promenader i vårt område. Det har inte bara fått oss att må bra, vi har också kunnat möta våra grannar och börjat lära känna dem, något som vi alla tycker känns roligt.


Innan jul hade vi möjlighet att åka på semester här i Brasilien, en välbehövd paus och miljöombyte för oss alla. Vi fick uppleva Brasiliens vackra natur med stränder, vattenfall och djungel. När vi kom hem ökade restriktionerna och samhället stängde ner så vi är extra glada och tacksamma att vi kom iväg på vår resa. I Brasilien börjar skolorna i slutet på januari så barnen har jullov ett tag till och njuter av att vara lediga. Vi hoppas och ber att skolorna ska kunna öppna igen efter ledigheten så att barnen får komma till skolan, träffa andra barn och vara i en annan miljö än hemmet. Det finns något bra med att vara ifrån varandra en stund på dagen och att sedan glädjas åt att ses igen.


Tack igen för ert stöd och era förböner!


Att be och tacka för:

  • Tacka för 2020, för Guds beskydd och ledning över våra liv, att vi fått vara friska och uppleva att vi är på rätt plats.

  • Be för det nya året, om fortsatt beskydd och ledning för oss som familj.

  • Be speciellt att Gud öppnar konkreta dörrar för det vi ska göra under det här året, och hur vi på bästa sätt kan stötta och välsigna våra vänner och vår systerkyrka i Brasilien.

  • Be för barnen, att de får fortsätta trivas, att de får fler vänner och kan gå i skolan mer regelbundet i år.

  • Be för antikorruptionsprojektet, att det kan starta som planerat, och att det får vara del i att förbättra situationen för barn och unga i de sju städerna Natal, Recife, Fortaleza, Maceió, Campina Grande, Aracajú och Jaboatão dos Guararapes.





241 views0 comments
  • Writer's pictureAnna Jenemark

During this year, we have been involved in working on an application for funding for an anti-corruption project that will be implemented in north-eastern Brazil. As some of you have seen, the application was granted and the project will be able to be implemented for three years from the beginning of next year! We are so excited about this, and see that this is one of the most important things we will be working on during our time here.


Here we will explain a little about corruption in Brazil and how the project will work to fight corruption. For us it is both obvious and important to work for the children and to strengthen their rights.


WHAT IS CORRUPTION?

Corruption is when you abuse your power or resources for your own gain. This could mean, for example, abusing trusts or assignments, and can also lead to financial benefits.


WHAT CAUSES CORRUPTION?

The root of the corruption problem in Brazil was laid already during colonial times when the country was ruled by a small elite, and where the lack of punishment, (or even risk of detection) for that elite was evident. The level of corruption in Brazil is a difficult phenomenon to explain, but there are two important aspects: a lack of strong authorities/institutions and a culture in which corruption is tolerated. Corruption in Brazil is cultural, it does not mean that it is culturally accepted to practice corruption, but to tolerate it. Brazilians are not trained to confront errors, in both small and large contexts. Small acts of corruption are tolerated because of social embarrassment, it is shameful to confront someone who is doing wrong. Gross corruption, for its part, is tolerated because it is believed that there is no way of fighting it. Because of this culture of tolerance, Brazil's control institutions (e.g. systems of audit and financial control in municipalities) are weak, in a way they depend on the principles and values embedded in popular culture.


HOW DOES CORRUPTION AFFECT?

Corruption is contrary to Brazilian law and affects the Brazilian population, directly and indirectly. A common consequence is that fewer resources are spent on health, education, infrastructure, safety and housing. It also increases social and economic inequalities. It particularly affects those children who, because of corruption, do not have access to what they are entitled to (their rights). The Brazilian Children's and Youth Act states that it is the duty of the family, society and the government to ensure children's rights in terms of life, health and food, etc.'. One of the many ways to ensure this right is to ensure that children have the possibility to eat food at their school (school lunch). Because of corruption, many children miss out on the healthy meals they could have had at their school. Instead, they get something cheap, energy-poor and perhaps even unhealthy, and the official who is responsible for purchasing the food puts the money his own pocket. In the long run, this can affect both children's physical development but also their confidence in society at large. Because of corruption, resources that would be used to guarantee children's rights will not benefit them. According to federal prosecutor Paulo Roberto Galvão, who worked on Operation Lava Jato in 2017, Brazil loses about R$ 200 billion (40 billion USD) annually due to corruption! That's a huge amount! This, of course, has consequences for the people of the country, and especially for children.

THE ANTI-CORRUPTION PROJECT

Children's rights in a country can be strengthened in several ways. One is to legislate so that the laws strengthen children's rights; the other is to invest in public policy for children, so that their rights are guaranteed, so that they, for example, receive good quality education and access to health care. Today Brazil has a pretty good children's law – the so-called ECA (Brazilian children and youth law). Unfortunately, the policy and the authorities fail in two ways, on the one hand they allocate too little resources for areas concerning children, and on the other hand corruption causes resources intended for children to "disappear", which means that children do not have access to what they are entitled to by law.


FEPAS has together with EFK developed a project to combat corruption where it is most widespread, in northeastern Brazil. For three years, groups in seven different cities will be equipped with tools and fight corruption at different levels in society.


In this project, we will work together with FEPAS, involving citizens in the fight against corruption. We are convinced that everyone can have a role and make their contribution: children, teenagers, adolescents and adults. They are all victims of the consequences of corruption, but at the same time they all have the possibility to be involved in changing and influencing.


The project is based on three areas. The first is to engage and strengthen churches so that they can carry out advocacy and control of government actions. They can also promote a culture of openness in their community and thus be role models in the fight against corruption.


The second area is to influence children's and youth policy. The project will challenge the Cilvil community to monitor and control public policy, something civil society has the right to do under the Brazilian political and democratic system.



The third area is to equip children and young people in the social projects linked to FEPAS and in the schools of the seven cities the project will be implemented in, to monitor public services that affect their daily lives. The project aims to strengthen this generation of children and young people by equipping them with tools to influence and change the perception of corruption, and to pass on a new approach to corruption to the next generation.


I, (Anna), have lived in Brazil before, and seen with my own eyes how extremely vulnerable many children are, and how the corruption and injustices that come with it, affect children's lives. For us, it is obvious to work for the children. Because God loves the children. To now be part of and see how we can begin to work from the bottom up and not only with its consequences, feels both important and encouraging and something that really is on God's heart!


In the coming years we will share with you how things are going with the different parts of the project. We look forward to an exciting work against corruption in Brazil.


131 views0 comments
  • Writer's pictureAnna Jenemark

Under det här året har vi fått vara med och arbeta på en ansökan om medel till ett projekt mot korruption som kommer att genomföras i nordöstra Brasilien. Som några av er sett beviljades ansökan och projektet kommer att kunna genomföras under tre års tid från och med början på nästa år! Vi är så glada för detta, och ser att detta är en av de viktigaste sakerna vi kommer att arbeta med under vår tid här.


Här förklarar vi lite om korruption i Brasilien och hur projektet kommer att arbeta för att bekämpa korruption. För oss är det både självklart och viktigt att arbeta för barnen och för att stärka deras rättigheter.


VAD ÄR KORRUPTION?

Korruption är när man missbrukar sin makt eller sina resurser för egen vinning. Det kan till exempel betyda att man missbrukar förtroenden eller uppdrag man fått, och kan också leda till att man får ekonomiska fördelar.


VAD BEROR KORRUPTION PÅ?

Grunden till korruptionsproblematiken i Brasilien lades redan under kolonialtiden då landet styrdes av en liten elit, och där bristen på straff, (eller ens risk för upptäckt) för nämnda elit var påtaglig. Korruptionsnivån i Brasilien är ett svårt fenomen att förklara, men det finns två viktiga aspekter: bristen på starka myndigheter/institutioner och en kultur där korruption tolereras. Korruption i Brasilien är kulturell, det betyder inte att det är kulturellt accepterat att utöva korruption, men att man tolererar det. Brasilianare är inte utbildade för att konfrontera fel, i både små och stora sammanhang. Små handlingar av korruption tolereras på grund av social förlägenhet, det är skamfullt att konfrontera någon som gör fel. Grov korruption å sin sida tolereras eftersom man tror att man inte har något sätt att bekämpa den. På grund av denna kultur av tolerans är Brasiliens kontrollinstitutioner (till exempel system för revision och ekonomisk kontroll i kommuner) svaga, eftersom man på ett sätt är beroende av de principer och värderingar som är inbäddade i folkkulturen.


HUR PÅVERKAR KORRUPTION?

Korruption strider mot brasiliansk lagstiftning och påverkar den brasilianska befolkningen, direkt och indirekt. En vanlig konsekvens är att färre resurser läggs på hälsa, utbildning, infrastruktur, säkerhet och bostäder. Det ökar också den sociala och ekonomiska ojämlikheten. Det påverkar särskilt de barn som, på grund av korruption, inte har tillgång till det de egentligen har rätt till (deras rättigheter). Den brasilianska barn- och ungdomslagen säger att "det är familjens, samhällets och regeringens plikt att med absolut prioritet säkerställa barns rättigheter när det gäller liv, hälsa och mat, bland annat". Ett av många sätt att garantera denna rätt är att se till att barn får möjlighet att äta mat på sin skola (skol-lunch helt enkelt). På grund av korruption går många barn miste om de hälsosamma måltider de skulle fått på sin skola. Istället får de något billigt, energifattigt och kanske rentav onyttigt, och tjänstemannen som står för inköpen stoppar pengarna i sin egen ficka. I förlängningen kan detta påverka både barnens fysiska utveckling men också deras tilltro till samhället i stort. På grund av korruption kommer resurser som skulle användas för att garantera barnens rättigheter inte dem till del. Enligt den federala åklagaren Paulo Roberto Galvão, som arbetade med Operation Lava Jato 2017, förlorar Brasilien omkring 200 miljarder R$ (350 miljarder SEK) årligen på grund av korruption! Det är enorma summor! Detta får såklart konsekvenser för landets befolkning, och särskilt för barnen.

ANTIKORRUPTIONSPROJEKTET

Barns rättigheter i ett land kan stärkas på flera sätt. Ett är att lagstifta så att lagarna stärker barnens rättigheter; den andra är att investera i offentlig politik för barn, så att deras rättigheter garanteras, så att de t ex får utbildning av god kvalitet och tillgång till hälsovård. Idag har Brasilien en ganska bra barnlag - den så kallade ECA (brasilianska barn och ungdomslagen). Tyvärr brister politiken och myndigheterna på två övergripande sätt, dels avsätter de för lite resurser för områden som rör barn, och dels gör korruption att resurser avsedda för barn ”försvinner”, vilket gör att barn inte har tillgång till det de enligt lag har rätt till.


FEPAS har tillsammans med EFK arbetat fram ett projekt för att bekämpa korruptionen där den är som mest utbredd, i nordöstra Brasilien. Under tre års tid ska grupper i sju olika städer utrustas med verktyg och bekämpa korruptionen på olika plan i samhället.


I det här projektet ska vi arbeta tillsammans med FEPAS, genom att engagera medborgare i kampen mot korruption. Vi är övertygade om att alla kan ha en roll och ge sitt bidrag: barn, tonåringar, ungdomar och vuxna. De är alla offer för korruptionens konsekvenser men samtidigt har de alla möjlighet att vara med och förändra och påverka.


Projektet bygger på tre områden. Det första är att engagera och stärka kyrkorna så att de ska kunna genomföra opinionsbildning och kontroll av myndigheters agerande. De kan också främja en kultur av öppenhet i sin gemenskap och på det sättet vara förebilder i kampen mot korruption.


Det andra området är att påverka barn- och ungdomspolitiken. Projektet kommer att utmana cilvilsamhället att övervaka och kontrollera den offentliga politiken, något civilsamhället har rätt att göra enligt det brasilianska politiska och demokratiska systemet.



Det tredje området är att utrusta barn och ungdomar i de sociala projekt som är knutna till FEPAS och i skolorna i de sju städerna projektet kommer att genomföras i, att övervaka offentliga tjänster som påverkar deras dagliga liv. Projektet vill stärka denna generation av barn och ungdomar genom att utrusta de med verktyg för att påverka och förändra synen på korruption och även föra vidare en ny syn på korruption till nästa generation.


Jag, (Anna), har bott i Brasilien tidigare, och sett med egna ögon hur oerhört utsatta många barn är, och hur korruptionen och de orättvisor som kommer med den, påverkar barns liv. För oss är det självklart att arbeta för barnen. För Gud älskar barnen. Att nu få vara med och se hur vi kan börja arbeta bort korruptionens problematik från grunden och inte bara dess konsekvenser, känns både viktigt och uppmuntrande och något som verkligen ligger på Guds hjärta!


Under de kommande åren kommer vi att dela med oss av hur det går med de olika delarna i projektet. Vi ser fram emot ett spännande arbete mot korruption i Brasilien.


164 views0 comments
bottom of page